WELL BEEF NAUDAN ULKOFILEE

Well Beef naudan ulkofilee 1 x n. 3,8 kg

Kespro20066435
Heinon Tukku8018745
Well Beef naudan ulkofilee, kalvoton 1 x n. 3,5 kg

Kespro21130357
Heinon Tukku8037484
Well Beef naudan ulkofilee, kalvoton pala 1 x n. 1 kg

Heinon Tukku8037483